Obrábanie kovov

Obrábanie kovov

Spoločnosť PMB NÁRADIE, s.r.o. je dodávateľom služieb v oblasti elektroerozívneho (elektroiskrového) obrábania – rezania, hĺbenia, dierovania a pod. Stroje pracujú na princípe elektrického výboja, preto sa v strojárskej terminológii zaužilo označenie ich činnosti skratkou EDM (Electric Discharge Machines) hĺbenie, rezanie, dierovanie …